Prace⚒️

Polowania tzw. “ metodą szwedzką” stają się coraz bardziej popularne w całym kraju. Rozstawione w terenie, w bliskich odległościach od siebie zwyżki, gwarantują dobrą widoczność i przede wszystkim znacznie poprawiają bezpieczeństwo, a przecież to jest najważniejsze przy wykonywaniu polowania. 

Okres wiosenno-letni to zazwyczaj czas wzmożonych prac gospodarczych w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła. W tym roku, z inicjatywy Zarządu, nadrzędnym celem zaplanowanych działań było zaopatrzenie koła w odpowiednią ilość zwyżek w celach przygotowawczych do pierwszego w historii koła polowania metodą szwedzką, czyli “cichego pędzenia”. 

Część zwyżek została wykonana dzięki włożonemu wysiłkowi oraz poświęconemu czasowi członków naszego koła. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, entuzjazm oraz pomoc w realizacji tego nowatorskiego projektu. Pozostała część wyżej wymienionych urządzeń łowieckich została zamówiona u zewnętrznego zleceniobiorcy. Tutaj należą się szczególne podziękowania kol. Rafałowi Łaś, pełniącemu funkcję skarbnika, który wynegocjował bardzo korzystne warunki wykonania zlecenia. 
Projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem i obecnie nowopowstałe zwyżki są składowane we wcześniej wyznaczonym miejscu. W nadchodzącym okresie będzie organizowany transport wykonanych urządzeń łowieckich w ich docelowe miejsca. W tym zakresie również liczymy na pomoc szanownych kolegów i koleżanek!

Darz Bór🏔️