Przejdź do treści

Polowanie ze zwyżek🇸🇪

Polowania tzw. “ metodą szwedzką” stają się coraz bardziej popularne w całym kraju. Rozstawione w terenie, w bliskich odległościach od siebie zwyżki, gwarantują dobrą widoczność i przede wszystkim znacznie poprawiają bezpieczeństwo, a przecież to jest najważniejsze przy wykonywaniu polowania. 

Dnia 13 stycznia odbyło się pierwszego w historii koła polowania metodą szwedzką, czyli “cichego pędzenia”.  Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania, entuzjazmu oraz pomocy przy konstrukcji oraz ustawieniu zwyżek członków naszego koła. Dziękujemy wszystkim za włożony wysiłek oraz poświęcony czas przy realizacji tego nowatorskiego projektu.

To historyczne polowanie w dziejach koła można uznać za jak najbardziej udane. Najlepszym potwierdzeniem tego była świetna atmosfera panująca wśród uczestników. W przyszłym roku na pewno polowanie tą metodą zostanie powtórzone!

Darz Bór🏔️