Przejdź do treści

O nas

Czyli wczoraj i dziś K.Ł. „Ślęża”.

Koło Łowieckie „Ślęża” zostało zarejestrowane w 1960 roku dzierżawiąc obwody łowieckie położone w okolicach Sobótki. Obszar obwodu łowieckiego nr 280 swym zasięgiem obejmuje główną część Masywu Ślęży, najwyższego wzniesienia Przedgórza Sudeckiego. Lasy mieszane stanowią znaczną część powierzchni obwodu. Odmiennie obwód łowiecki nr 268 jest typowo biotopem polnym z przewagą gruntów rolnych z rozrzuconymi remizami śródpolnymi. Podstawowymi gatunkami bytującymi tutaj są sarny, dziki, nieliczne jelenie i zwierzyna drobna. Dodatkową atrakcją jest stanica myśliwska “Kurhany”, która jest miejscem spotkań myśliwych i ich rodzin. Myśliwi Koła Łowieckiego “Ślęża” gospodarują w racjonalny sposób poprzez dokarmianie, tworzenie dogodnych warunków bytowania i regulację liczebności zwierzyny.