Przejdź do treści

ASF🦠

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą są podatne świnie domowe oraz dziki. Cechą charakterystyczną jest silna wybroczynowość i wysoka śmiertelność. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Występowanie ASF jednak wiążę się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi – szczególnie odczuwalnymi  dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz dla przemysłu mięsnego.

Pierwszy przypadek ASF stwierdzono w Polsce 14 lutego 2014 w pobliżu granicy z Białorusią. Od lutego 2014 r. do 17 grudnia 2021 r. stwierdzono w naszym kraju 12 779 przypadków ASF u dzików i 488 ognisk tej choroby u świń. Aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF w Polsce oraz prognozy jej dalszego rozwoju niestety budzą duży niepokój.

Myśliwi są jedną z największych grup społecznych próbującą czynnie zwalczać wirusa ASF. Nabiera to szczególnego znaczenia odkąd powiat wrocławski został włączony do tzw. niebieskiej strefy ochronnej ASF, która jest pierwszą w trzystopniowej skali. Oznacza to, że w danym rejonie obowiązują zaostrzone zasady epidemiologiczne. W ramach efektywnej walki z ASF myśliwi Koła Łowieckiego “Ślęża” stosują kilka, skutecznie wprowadzonych i monitorowanych środków:

  • wykonanie odstrzału planowego i sanitarnego dzików narzucony przez nadleśnictwa i PIW,
  • ścisłe stosowanie zasad bioasekuracji wyznaczonych przez służby weterynaryjne,
  • monitorowanie obwodu łowieckiego pod kątem odnajdywania padłych dzików lub ich szczątków,
  • zwiększenie liczby organizowanych polowań zbiorowych zgodnie ze strategią Polskiego Związku Łowieckiego,
  • dokonywanie rzetelnej inwentaryzacji dzików na terenie na którym prowadzona jest gospodarka łowiecka,
  • zabezpieczenie odpowiedniej chłodni do przechowywania pozyskanych tusz.

Skuteczna walka z ASF, to wbrew pozorom bardzo złożony proces, który wymaga zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. W bieżącym sezonie łowieckim, liczonym od kwietnia 2021, dzięki ogromu poświęconego czasu myśliwi naszego koła już zdołali zrealizować wymagany odstrzał sanitarny. Mimo to, obiecujemy również utrzymać swoje zaangażowanie w poszukiwaniach padłych dzików oraz przestrzegania zasad bioasekuracji. W dalszym ciągu będziemy brać czynny udział w wykonywaniu swoich obowiązków celem ochrony naszej rodzimej przyrody.