Koło i społeczeństwo

 Nie byłoby Polskiego Związku Łowieckiego bez wolnej Polski. Odradzającą się po 123 latach niewoli II Rzeczpospolitą tworzyły nie tylko granice, politycy,  wojny, powstania i decyzje międzynarodowej   konferencji. To ludzie zakładający organizacje realizujące politykę Państwa budowali nową rzeczywistość. To liczne organizacje takie jak Polski Czerwony Krzyż (1919 r),) ), Polski Związek Łowiecki (1923 r), Polskie Lasy Państwowe (1924 r), Liga Ochrony Przyrody (1928 r) tworzyły nową Ojczyznę. Dziś po 100 latach istnienia wolnej Polski możemy się wspólnie cieszyć, że pokolenia myśliwych zadbały o bardzo dobry stan  naszej ojczystej przyrody. Etyczna postawa i sumiennie wykonywane obowiązki myśliwego powinny być dla Was powodem do dumy bo  ta  miłość do przyrody ojczystej jest dziś naszym patriotyzmem. Darz Bór

 

Poczet sztandarowy KŁ Ślęża na uroczystej mszy hubertowskiej okręgu wrocławskiego PZŁ w Oleśnicy

4 listopada 2018 w Oleśnicy w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się uroczysta msza święta z okazji 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego i 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zarząd składa podziekowania kolegom, z pocztu sztandarowego którzy reprezentowali nasze Koło  na okręgowej uroczystości. Dziękujemy kolegom z koła którzy wzięli udział wraz z rodzinami w tym radosnym wydarzeniu. Po mszy był czas rozmów i miłych spotkań na biesiadzie myśliwskiej.

zdjęcie 1http://www.kololowieckiesleza.pl/files/c4ebc0124ce4b2f063d948ed4da08eb7.jpg

zdjęcie 2http://www.kololowieckiesleza.pl/files/614f23bce21751c2b1536e0b9a343374.jpg

zdjęcie 3 e10a707fdffab78a78d1b3042fe1c82a.jpg

 

 

Od początków swojego istnienia Koło Łowieckie Ślęża podejmuje działania edukacyjne skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży naszego regionu. Od niedawna również dla dorosłych. Zajęcia były organizowane w szkołach, w lesie oraz na terenie Stanicy myśliwskiej w Będkowicach. Zajęcia prowadzili zarówno polujący koledzy leśnicy jak i myśliwi opowiadając o zwierzętach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz powinnościach myśliwych chroniących przyrodę naszego regionu.     

               Ważnym etapem edukacyjnym w naszym kole był okres 2015-2017 kiedy edukację prowadził kolega sekretarz Maciej Maciejewski wraz ze strażnikiem łowieckim Edmundem Skwarą. Koledzy edukowali uczniów szkoły podstawowej w Sobótce i Sobótce Zachodniej, oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce. Oprócz wykładów, Kolega Sekretarz organizował akcję zbierania żołędzi, ognisko na Stanicy myśliwskiej, zajęcia terenowe w lesie.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia o łowiectwie wśród licealistów naszej średniej szkoły (PZS3 w Sobótce). Wielu absolwentów tej szkoły jest myśliwymi na terenie całego Dolnego Śląska. Jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kolega Maciej rozpoczął również zajęcia dla dorosłych. We współpracy z panem Michałem Hajdukiewiczem z Biblioteki Publicznej  w Sobótce rozpoczął cykl zajęć przyrodniczych, skierowanych do mieszkańców naszego regionu. Na spotkaniach byli dorośli i dzieci, których interesowała przyroda, survival i oczywiście łowiectwo. W ten sposób  nasze Koło buduje pozytywny wizerunek w lokalnym społeczeństwie.

W naszym turystycznie rozwiniętym regionie, bardzo ważne jest, aby skierować edukację łowiecko przyrodniczą również do turystów z dużych miast. Jest to niezwykle ważna szansa aby zmieniać wizerunek polskiego łowiectwa, skrzywiony przez organizacje pseudo ekologiczne i pokazywać w szerszym aspekcie historyczno-społeczno-kulturowym.

W ramach Festiwalu Słowian  została zorganizowana wycieczka na Kurchany i do grodu w Będkowicach. O godzinie 12:00, ponad 40 osobowa grupa turystów przybyła szlakiem, na Kurchany.  Zwiedziła je wraz z panią konserwator  zabytków archeologicznych na Ślęży -Haliną Śledzik –Kamińską. Następnie  turyści przybyli do grodu w Będkowicach, gdzie lokalna grupa rekonstrukcyjna  „Bractwo Ślęgu ” przygotowała zajęcia i wykłady przybliżające życie jego mieszkańców  w X wieku. Członkowie Bractwa od 3 lat wolontariacko opiekują się grodziskiem pod opieką pani konserwator  oraz nauczycielki Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce –Moniki Szimy-Efinowicz.  W ramach tej działalności przygotowali: wykłady o życiu codziennym, rzemiośle, łowiectwie i przyrodzie,  pokazy prac wykonywanych przez Słowian takich jak np.: pieczenie podpłomyków wraz z ich degustacją czy używanie  dawnych sprzętów  gospodarskich oraz stanowisko  łucznicze. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład i pokaz z sokolnika z Legnicy, myśliwego Tomasz Szlendaka, który przywiózł 2 ptaki: Puchacza i Myszołowca Towarzyskiego. Sokolnik skupił wokół siebie najliczniejszą grupę zainteresowanych. Przyjechał na zaproszenie  naszego koła łowieckiego Ślęża, które w ten sposób włączyło się do organizacji atrakcji w grodzie, uświadamiając jak ważnym aspektem przeszłości tych ziem było polowanie z ptakami. Do dziś pozostały nazwy miejscowości takie jak Sokolniki. Wiele osób dowiedziało się, że w Polsce trzeba być myśliwym,  aby móc uzyskać uprawnienia sokolnicze do polowań z tymi ptakami. Unia Europejska uznała sokolnictwo jako  Niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości . Nasze koło dzielnie reprezentował kolega łowczy ze swoją rodziną.

spotkanie z sokolnikiem

Zbiórka żołędzi w naszych podstawówkach.

31 października odbył się finał zbiórki żołędzi w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce i Szkole w Światnikach. Dzieci chcąc pomóc myśliwym w zatrzymaniu dzików na pasach zaporowych, zebrały około 1,5 tony żołędzi. Dziękujemy wszystkim kolegom, którzy zachęcili swoje dzieci, wnuki i dzieci znajomych do akcji. Miło nam oznajmić, że wśród nagrodzonych małych zbieraczy żołędzi były dzieci z rodzin łowieckich. Szczególnie cieszy wysoka liczba dzieci z rodzin pozałowieckich uczestniczących w akcji oraz przychylność dyrektorów  i nauczycieli. Kolega Łowczy i Koleżanka Sekretarz wręczyli nagrody i podziękowali zaangażowanym uczniom.  Szczególne podziękowanie dla Kolegi Tomka za transport i pomoc w akcji.

http://www.kololowieckiesleza.pl/files/received_277562526222682.jpeg

 

 

 

 9 czerwca 2018 roku, w grodzisku, w Będkowicach, odbyły się zajęcia edukacyjne z  tzw. Żywej Historii i Edukacji Przyrodniczo-Łowieckiej, dla dzieci z parafii na Klecinie ( Parafia Ks. Witolda Hyli). Zajęcia przygotowali absolwenci i uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, którzy należą do grupy rekonstrukcji historycznej „ Bractwo Ślęgu (w Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Sobótce)  od 3 lat opiekującej się wraz z panią konserwator i nauczycielką Moniką Szimą-Efinowicz skansenem w Będkowicach.

Dzieci wraz z opiekunami dowiedziały się jak żyli ludzie w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego. W czasie warsztatów mogły spróbować podpłomyków z pieca kopułowego, postrzelać z łuku jak średniowieczni myśliwi i wojowie, popracować przy uszczelnianiu chat mchem wzorem dawnych Słowian oraz dowiedzieć się jakie dzikie  zwierzęta żyły w masywie góry Ślęży dawniej , a jakie żyją tu dziś.  Dzieciom i dorosłym podobała się wiedza o zwierzętach żyjących w  tutejszych lasach i na polach. Bardzo chętnie oglądały parostki, poroża, oręż i futra oraz przedmioty z nich wykonywane dawniej i dziś. Dowiedziały się jak wyglądają tropy zwierząt i jak się zachowywać w lesie aby spotkać zwierzęta.  Dzieci obiecały chronić przyrodę. Bo przecież  tak  robili wielcy królowie  i myśliwi np.: Bolesław Chrobry, który objął ochroną bobry. Dzieci dostały na pamiątkę pocztówki z ulubionymi zwierzętami z polskich lasów.

Wszystkim chętnym na zajęcia z edukacji historyczno -przyrodniczej podajemy telefon kontaktowy -609576014

 

 

7 czerwca 2018 roku przedstawiciele naszego koła łowieckiego, godnie reprezentowali je na uroczystości Zakończenia Oktawy Bożego Ciała i Pikniku Myśliwskim w Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Klecinie. W tym roku, w uroczystości wzięło udział 11 pocztów sztandarowych z całego Okręgu Wrocławskiego ( w skład w którego wchodzi 50 kół).  Nasi koledzy, jak co roku, bardzo aktywnie uczestniczyli w uroczystościach. Gospodarz uroczystości-ksiądz Witold Hyla (niemacierzysty członek naszego koła) dostał specjalne odznaczenia za zasługi na rzecz społeczeństwa od kombatantów i żołnierzy.Nabożeństwo  koncelebrowało 6 polujących księży. Mszę uświetniła gra na rogach myśliwskich, zespołu okręgowego PZŁ- Tryton. W czasie pikniku nasz łowczy podziękował ks. Witoldowi za ogromny wkład pracy jako kapelana okręgu wrocławskiego PZŁ i wręczył mu prezent.

Script logo